I forbindelse med renovering af boligkomplekset Finsenshave for Frederiksberg Forenede Boligselskaber, skulle MD Anlæg Sjælland, som fagentreprenør på jord og kloak, etablere omfangsdræn.

Kloakentreprisen omfatter lægning af omfangsdræn med tilhørende brønde og faskiner i ca. 700  udearealer, efterfulgt af jordhåndtering ift. bortkørsel af overskydende jord, terrænregulering samt retablering af udearealerne.

Derudover har lavet:

 • ca. 30 fugtsikring af kælderydervæg
 • ca. 80 asfaltreparationer
 • TV-inspektion af hele det nyanlagte anlæg
 • Strømpeforing på eksisterende kloakanlæg

Byggefakta:

Sag: 1782
Bygherre: Frederiksberg Forenede Boligselskaber
Totalrådgiver: Mangor & Nagel A/S
Ingeniør: Aksel V. Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentreprise jord – kloak
Kunde: Casadana A/S
Kontaktperson:  Claus F. Flink
Periode:  sep – okt 2019
Entreprisesum:  kr. 725.000
Areal i m²:
 700

Hovedmængder:

 • 20 lbm. omfangsdræn
 • 80 lbm. terrændræn
 • 15  faskine
 • 9 stk. 315 mm brønde
 • 1 pumpebrønd
 • 30  grundmurssikring
 • 300 ton jord bortkørt klasse 1 til 4
 • 400  græsplæne
 • 80  asfaltreparationer

Finsensvej 141, 2000 Frederiksberg

FLERE PROJEKTER

Share This