De 192 boliger, i Fælledgårdene i Roskilde, gennemgår en omfattende renovering.

Fælledgårdene (Fælledvej)

Om projektet

Renoveringen omfatter blandt andet sammenlægning af lejligheder til tilgængelighedsboliger, isolering af boligernes gavle og etablering af nye badeværelser. MDAS udfører Fagentreprise – Jord, Kloak, beton og Landskab for Adserballe & Knudsen A/S.
Fælledgårdene i Roskilde består af seks dobbeltblokke med i alt 192 boliger. Bebyggelsen er opført i årene 1951-1957 som stok byggeri med saddeltag. Bygningerne har fire etager
inklusive tagetage plus fuld kælder.
Blokkene fremstår med murede facader i rød og gul tegl. Lejlighederne har spanske altaner og spidskviste.
Den almene bebyggelse gennemgår i perioden, 2021-2025, en gennemgribende helhedsrenovering, der bl.a. inkluderer omfattende kloak arbejde, efterisolering af gavle og installering af nye badeværelser.
Af hensyn til beboernes hverdag, er sagen inddelt i etaper. Hver etape indledes med ledningsarbejde, efterfulgt af gavlisolering og dernæst det indvendige arbejde.

Bygherre:

Boligselskab Sjælland

Rådgiver:

Kant arkitekter A/S

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Projektsum:

DKK 38.900.000

Periode:

Jan. 2021 – April 2025

Areal i m²:

33.000 m2

Klik på printeren nedenfor, og download PDF og/eller udskriv referencekort