Boligblokkene på Skyttevænget i Valby skal gennemgå en fremtidssikrende renovering.

Skyttevænget

Om projektet

Denne renovering omfatter nye klima-tekniske installationer for at opnå en optimal energiforbedring. I den forbindelse, skal MDAS udføre fagentreprise, og stå for renoveringen af alle kloakker med
strømpeforing til de 13 boligblokke, herunder afvanding af veje og stiger.
Samtidig skal vi nedgrave nye forsyningsledninger til de 13 boligblokke, samt efterfølgende udføre landskabsentreprisen, som består af en helhedsrenovering af de delvis nye 33.0000 kvadratmeter udearealer på Skyttegården.
Hele bygningsprojektet er omfattet af retningslinjerne for Den Frivillige Bæredygtighedsklasse.

Bygherre:

SAB Samvirkende Boligselskaber

Rådgiver:

NIRAS

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Projektsum:

DKK 21.500.000

Periode:

Juni 2023 – April 2028

Areal i m²:

33.000 m²

Klik på printeren nedenfor, og download PDF og/eller udskriv referencekort